Clicky

Polish Debt Help

CLICK TO APPLY FOR HELP

SPRAWDŹ, CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – WYSTARCZĄ TRZY PROSTE KROKI, ABY UZYSKAĆ POMOC

Uzyskaj pomoc już dziś (we only give advice in English)

The Debt Advisor Ltd to wyróżniony wieloma nagrodami serwis, który oferuje innowacyjne porady i rozwiązania, pozwalające złagodzić obciążenie długami. Czy to zadłużenie prywatne czy też firmowe – możemy Ci pomóc znaleźć właściwe rozwiązanie.

Jeśli masz kłopoty ze spłatą kart kredytowych, pożyczek, należnych kwot podatków czy też należności wobec Twoich dostawców – nie martw się, tutaj, w The Debt Advisor możemy znaleźć właściwe rozwiązanie do obsługi Twojego zadłużenia prywatnego lub firmowego.

Nasi fachowi doradcy mogą przedstawić Ci najlepsze warianty działań, które pomogą Ci uporać się z zadłużeniem, uwzględniając Twoją indywidualną sytuację.

Rozwiązania opracowane w ramach The Debt Advisor i The Business Debt Advisor pomogły już setkom osób prywatnych i firm w obsłudze ich zadłużenia. Jesteśmy dumni z najwyższego poziomu satysfakcji, jaki gwarantujemy naszym klientom, i z naszego zespołu, którego pracę doceniono licznymi nagrodami.

Wszystkie rozwiązania dotyczące obsługi zadłużenia wymagają dogłębnego rozważenia. Opłaty są pobierane z chwilą wyboru rozwiązania, aby umożliwić nam opracowanie i wdrożenie, a następnie obsługę Twojego planu – wszystkie informacje o opłatach uzyskasz podczas konsultacji. Więcej informacji o opłatach znajdziesz w dziale Często zadawane pytania dotyczącym innych dostępnych rozwiązań. Zatrzymanie płatności może tylko zwiększyć Twoje zaległości płatnicze. The Debt Advisor spełnia wymogi określone w brytyjskiej Ustawie o kredytach konsumenckich i przysługuje Ci prawo do odstąpienia od transakcji w terminie 14 dni. Jest prawdopodobne, że Twoja zdolność do uzyskania dalszego kredytowania w krótkoterminowej, a czasem także i średnioterminowej i długoterminowej perspektywie okaże się niewystarczająca. Od połączeń z naszym darmowym numerem telefonu z telefonów komórkowych i innych sieci mogą być pobierane opłaty.

Nr rej. spółki: 06248441 | Ochrona danych: Z9973946| The Debt Advisor jest firma Autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority. Numer Rejestracyjny: 659920

ZARZĄDZANIA DŁUGAMI – DEBT MANAGEMENT PLAN

DMP to nieformalne porozumienie pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami umożliwiające spłatę zadłużenia po jednej obniżonej racie miesięcznej.  Długi są skonsolidowane w jednym planie. My pośredniczymy pmiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Negocjujemy w imieniu klienta niższe raty miesięczne, zamrożenie odsetek oraz dystrybujemy miesięczne raty klienta do jego wierzycieli. W ratę miesieczną są wliczone nasze koszty obsługi. Rachunki domowe, mandaty, sądowe nakazy zapłaty, pożyczki studenckie czy alimenty niestety nie mogą być w planie Debt Management.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DMP? Nasza firma The Debt Advisor posiada licencję do prowadzenia planów Debt Management Plan . Skontaktuj się z nami nie zwlekaj.

DOBROWOLNE POROZUMIENIE Z WIERZYCIELAMI –
INDIVIDUAL VOLUNTARY ARRANGEMENT

IVA to formalne i prawnie wiążące porozumienie dłużnika z wierzycielami, w którym można spłacać zadłużenie za pomocą jednej miesięcznej raty przez okres 5 do 6 lat. Po uiszczeniu wszystkich miesięcznych rat reszta długu zostaje odpisana. Miesięczna rata jest wyliczana na podstawie budżetu [Dochody – Wydatki = Dochód Netto (czyli zdolność  finansowa na spłacanie długów). Wierzyciele nie muszą zaakceptowac IVA, lecz jeśli zaakceptują wówczas odsetki są zamrożone i jesteś chroniony prawnie przed działaniamni wierzycieli.  Dane o IVA są ujęte w raporcie kredytowym oraz rejestrze osób niewypłacalnych  (Insolvency Register) przez okres 6 lat. IVA jest alternatywą Bankructwa i pozwala chronić dobra majątkowe takie jak dom czy samochód.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O IVA? Nasza firma The Debt Advisor posiada osobę licencjonowaną (Insolvency Practitioner) do prowadzenia planow IVA

NAKAZ KASACJI DŁUGÓW (‘’MINI BANKRUCTWO’’) – DEBT RELIEF ORDER

DRO to rozwiązanie jest odpowiednie dla osób o niskich dochodach oraz posiadające dobra majątkowe warte nie więcej niż £2000, samochód może być wart maksyalnie £2000. Poziom zadłużenia nie może przekraczac kwoty £30000. Koszt ogłoszenia DRO: £90.  Czas trwania DRO: 12 miesięcy Po roku długi są kasowane, jesteś chroniony przed wierzycielami prawem dla osób niewypłacalnych (Insolvency law).  Informacja o DRO jest ujęta w raporcie kredytowym oraz rejestrze osbób niewyplacalnych (Insolvency Register) przez okres 6 lat.
 
JAK UBIEGAC SIE O DRO? Skontaktuj sie z Citizens Advice Bureau https://www.citizensadvice.org.uk/ lub Money Advice Service https://www.moneyadviceservice.org.uk/en

KONSOLIDACJA DŁUGÓW – 
DEBT CONSOLIDATION LOAN

Pożyczka konsolidacyjna jest adekwatna dla osób ze dobrą zdolnością kredytową, aby uzyskać korzystne warunki oraz oprocentowanie. Odrzucenie aplikacj o pożyczkę jest sygnalem do zastanowienia się nad swoją  zdolnoscią kredytową oraz możliwościami spłaty zadłużenia. Jeśli pojawiają się problemy ze spatą dotychczasowych zobowiazań wówczas należy zastanowić się nad oddłużaniem i być może ubiegać się o skonsolidowanie długów w planie Debt Managment lub IVA.

Właściciel nieruchomości może starać się o re-mortgage albo pożyczke pod zastaw domu (Secured Loan), jeśli spełnia odpowiednie warunki (stałe dochody, zdolność kredytową, wiek, kapitał w nieruchomości –ang. equity)

Firma The Debt Advisor nie udziela pożyczek/kredytów.

BANKRUCTWO – BANKRUPTCY

Upadłość Konsumencka

Bankructwo jest ostatecznym rozwiązaniem oddłużania, szczególne jeśli posiadasz zdolność finansowa, aby spłacać zadłużenie oraz majątek (nieruchomość, samochód,w tym auto na raty w umowie tzw .Hire Purchase Agreement). Czas trwania bankrucwa to 12 miesięcy miesiecy (bez restrykcji).  Informacja o Bankructwie jest zapisana przez  6 lat w raporcie kredytowym, rejestrze osób niewypłacalnych (Inolvency Register) oraz publikowane jest w gazecie London Gazette.

How to apply for Bankruptcy? JAK OGŁOSIĆ BANKRKUCTWO?: https://www.gov.uk/apply-for-bankruptcy

PROGRAM ZAWIESZENIA DŁUGÓW –  DEBT RESPITE SCHEME: BREATHING SPACE

Jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, możesz skorzystać z wielu szkockich rozwiązań odłużeniowych

Obejmują one:

Debt Arrangement Scheme (DAS) – Plan Zarządzania Długami w Szkocji

Protected Trust Deed (PTD)  Dobrowolne Porozumienie z Wierzycielami  w Szkocji

Sequestration –  Upadlość Konsumencka w Szkocji

Minimal Asset Process (MAP) – Nakaz Kasacji Długów w Szkocji

Jeśli chcesz uzyskać pełną poradę dotyczącą oddłużania i porozmawiać z jednym z naszych naszych doradców, zadzwoń dzisiaj pod numer 0800 085 1825 lub 0161 868 2501

Debt Management Plan (DMP) czyli Plan Zarządzania Długami
DMP –  to nieformalne porozumienie pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami umożliwiające spłatę zadłużenia po uzgodnionej racie miesięcznej. Nasza firma występuje w roli pośrednika miedzy dłużnikiem i jego wierzycielami. Negocjujemy w imieniu klienta niższe raty miesięczne oraz dystrybuujemy je proporcjonalnie do każdego z wierzycieli.

Kryteria DMP: 

 • Minimalna kwota zadłużenia: £2000
 • Minimum dwóch różnych wierzycieli
 • Minimalna miesięczna rata: £80 rata miesięczna do planu wyliczna jest z budżetu domowego DOCHODY – WYDATKI = DOCHÓD NETTO czyli twoja zdolność finansowa do spłacania długów [ang. Disposable Income]

Zalety planu DMP:

 • Elastyczność planu – brak zobowiązań wobec nas, możesz zrezygnować z planu w każdej chwili na własną odpowiedzialność (wierzyciele mogą naliczać odsetki jesli przerwiesz plan)
 • Jedna miesięczna rata na jaką Cię stać
 • Możliwość zamrożenia odsetek i dodatkowych opłat
 • Plan spłaty jest pod stałą kontrolą – nasz dział Debt Management- jest w kontakcie z Twoimi wierzycielami, dystrybuuje Twoje miesięczne raty oraz okresowo przegląda Twoją sytuację finansową

Wady planu DMP: 

 • Brak gwarancji, iż wierzyciel wyrazi zgodę na obniżenie rat, zamrozi odsetki i dodatkowe opłaty
 • Brak gwarancji wstrzymania procedury windykacyjnej i innych działań legalnych/sądowych
 • Zdolność kredytowa jest negatywna przez 6 lat (wierzyciele wystawią Default Notice na 6 lat) i możesz mieć problemy z zaciągnieciem pożyczki / kredytu nawet jak już spłacisz plan
 • Nie wszystkie długi mogą być w planie (np. mandaty,opłaty parkingowe, alimenty, sądowe nakazy zapłaty (CCJ) , RACHUNKI za Counicl Tax, wodę, gaz i prąd czy TV Licence

Koszty planu DMP:

OPŁATA ADMINISTRACYJNA: Opłata administracyjna wynosi 17.5% z Twojej miesięcznej raty, z zastrzeżeniem, minimum £25 jeśli rata wynosi od £80.00 do £99.99 oraz min £30 jeśli rata wynosi £100 lub więcej. OPŁATA POCZĄTKOWA: Pobieramy dodatkową oplatę za ustawienie planu tylko przez pierwsze 6 miesiecy, wg wzoru: jeśli masz do 5 długów- pobieramy £10 co mięsiac (przez pierwsze 6 m-cy); jeśli masz 6-10 długów: £15 oraz jeśli masz 11 lub więcej długów – pobieramy £20  KOSZTY PLANU są wliczone w Twoją miesięczną ratę.

FREE DMP Organizacje charity mogą ustawic plan Debt Managment bez kosztów. Główna organizacja, która może pomóc z darmowym Debt Managment Plan to Money Advice Service https://www.moneyadviceservice.org.uk/en  lub lokalne biuro Citizens Advice Bureau https://www.citizensadvice.org.uk/

Individual Voluntary Arrangement (IVA) czyli Dobrowolne Porozumienie z wierzycielami
IVA – to fromalne  porozumienie osoby fizycznyej z wierzycielami.  Jest to wiążąca prawnie umowa z wierzycielami, która pozwala spłacać zadłużenie za pomocą uzgodnionej miesięcznej raty przez okres 5 do 6 lat. Po uiszczeniu wszystkich miesięcznych rat reszta długu zostaje odpisana.  IVA jest alternatywą do Bankructwa i pozwala chronić dobra majątkowe takie jak dom czy samochód.

Kryteria:

 • Minimalna suma zadłużenia: £7000
 • 2 wierzycieli 3 linie kredytowe
 • Minimalna rata miesięczna: £100 *

*rata miesięczna do planu wyliczna jest z budżetu domowego: DOCHODY – WYDATKI = DOCHÓD NETTO czyli zdolność finansowa do spłacania długów [ang.Disposable Income]

Zalety planu IVA:

 • Gwarancja zamrożenia odsetek oraz wszelkich dodatkowych opłat
 • Wstrzymanie akcji windykacyjnych i sądowych
 • Częsc długu jest odpisywana (anulowana)
 • Jedna miesięczna rata na jaką Cię stać

Wady planu IVA:

 • 75% wierzycieli musi wyrazić zgodę na plan IVA
 • Wszelkie nadwyżki pieniężne w trakcie trwania umowy IVA musza wejść do planu
 • Wpis do publicznego rejestru osób niewypłacalnych na okres 6 lat (Insolvency Register)
 • Zdolność kredytowa jest negatywna przez okres 6 lat od daty zatwierdzenia IVA przez wierzycieli
 • Nie można ując wszystkich długow takich jak alimenty, mandaty i bieżące rachunki
 • Właściciele nieruchmości z kredytem hipotecznym mają obowiązek zrefinansowania nieruchomości w roku 5ym planu IVA

Koszty planu IVA:

 • Nominee Fees– koszty przygotowania umowy, analizy dokumentów, negocjacji z wierzycielami – wynoszą £1,000 Najpierw spłacane są te koszty w planie IVA
 • Supervisors Fees– koszty administracji, dystrybucji miesięcznych rat, okresowych przegladów klienta sytuacji finansowej- wynosza 15-20% od zdeklarowanej kwoty splaty długow w IVA.

Opłaty Nominee oraz Supervisors są  pobierane  z Twojej miesięcznej raty. Nie musisz nic płacić dodatkowo.

Bankruptcy – Bankrupctwo czyli UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Bankructwo powinno być ostatecznym rozwiązaniem dla dłużników szczególnie właścicieli domów, samochodów czy dyrektorów spółek z o.o. (limited company).

Stanowi sądowe postanowienie o upadłości dłużnika. Bankructwo kontrolowane jest na wniosek sądu przez The Official Receiver (syndyk masy upadłościowej) lub Insolvency Practitioner (kurator osób niewypłacalnych).

Bankructwo trwa rok (zakłądając, że nie ma żadnych restrykcji),  ale możesz miec nakaz spłacania długow w bankructwie prze 3 lata [ang. Income Payment Order  (IPO) ]

Kryteria:

 • 1  lub więcej wierzycieli

Zalety bankructwa: 

 • Możesz uwolnić się od długów po roku trwania Bankructwa (jeśli syndyk- The Official Receiver nie postanowi inaczej)
 • Zamrożenie odsetek oraz wszelkich dodatkowych opłat
 • Wstrzymanie akcji windykacyjnych i sądowych
 • Cześć lub calość długu jest odpisywana (anulowana)

 Wady bankructwa:

 • Nie wszystkie długi mogą być objęte Bankructwem (np. alimenty, zabezpieczone kredyty czy pożyczki studenckie)
 • Negatywna zdolność kredytowa przez 6 lat
 • Twoje dane sa ujęte w publicznym rejestrze osób niewypłacalnych (Insolvency Register)
 • Twoje bankructwo jest publikowane w gazecie London Gazette
 • Zazwyczaj tracisz cały majątek (wykluczając dobra codziennego użytku)
 • Nie możesz byc dyrektorem sp z o.o.

Koszty:

680.00 funtów wniesienie petycji bankructwa [ £130 koszty sądowe (ang. adjudicator) + £550 koszty syndyka (ang. Official receiver]  Koszt wniesienia bankructwa możesz rozłożyc na raty, a po uiszczeniu wszystkich rat ogłosić bankructwo.

Jak ogłosic BANKRUCTWO:

Ogłoszenie bankructwa odbywa się obecnie drogą on line na stronie rządowej Gov.uk https://www.gov.uk/bankruptcy

Debt Relief Order (DRO) – Nakaz Kasacji długów (mini bankructwo)

Rozwiązanie dla osób o niskich dochodach i nie wielkim majątku. Jeśli nie stać Cię na spłacanie i spełniasz kryteria być może takie rozwiązanie pomoże uwolnić się od długów

Kryteria:

 • Maksymalna suma zadłużenia: do £30,000.00
 • Zdolnosc finansowa poniżej £75.00
 • Wartosc majatku: nie więcej niż £2000
 • Wartość auta: nie wiecęj niż £2000

Zalety  DRO

 • Możesz uwolnić się od długu po roku trwania DRO, (jeżeli The Official Receiver nie postanowi inaczej)
 • Zamrożenie odsetek oraz wszelkich dodatkowych opłat
 • Wstrzymanie akcji windykacyjnych i sądowych
 • Całość długu jest odpisywana (kasowana)

Wady DRO

 • Nie wszystkie długi mogą być w DRO (np. Alimenty czy pożyczki studenckie)
 • Negatywna zdolność kredytowa przez 6 lat oraz infomracja w rejestrze osób niewypłacalnych [Insolwency Register]
 • Możliwość przerwania DRO jeśli sytuacja finansowa się poprawi, wówczas należy znaleźć alternatywne rozwiązanie spłaty zadłużenia
 • Nie możesz być dyrektorem spółki z o.o.

Koszt DRO: £90.00

Jak ogłosić DRO? Skontakuj się z organizacją:

Citizens Advice Bureau https://www.citizensadvice.org.uk/

Money Helper https://www.moneyhelper.org.uk/en

 

DEBT RESPITE SCHEME –  BREATHING SPACE

PROGRAM ZAWIESZENIA DŁUGÓW

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Aby skorzystaĆ z programu należy skontaktować się organizacją świadczącą usługi doradcze w zakresie oddlużania w UK (Debt Adviser). Doradca oceni czy kwalifikujesz się do programu oraz wyjaśni dostępne rozwiązania odłużeniowe. Należy być w kontakcie z doradcą w trakcie programu.

Organizacje uprawnione do prowadzenia programu Breathing Space:

 • podmiot zajmujący się doradztwem w zakresie oddłużania, który jest upoważniony przez Financial Conduct Authority (FCA) do oferowania porad dotyczących zadłużenia
 • władze lokalne (jeśli udzielają porad dotyczących zadłużenia mieszkańcom)

DWA RODZAJE PROGRAMU

 1. Standard Breathing Space(Standardowy program zawieszenia długów)
 2. Mental Health Crisis Breathing Space(program zawieszenia długów dla osob mających kryzys psychologiczny)

Standard Breathing Space

Standardowy program zawieszenia długów (Standard Breating Space) trwa do 60 dni. Z chwilą zatwierdzenia programu wierzyciele mają obowiązek zamrożenia zadłużenia, wstrzymania naliczania odsetek, akcji windykacyjnych.

Kto może skorzystać z Programu Breathing Space?

 • Osoba fizyczna zamieszkująca Anglię lub Walię (w tym osoby samozatrudnione)
 • Osoba mająca minimum jeden dług
 • Osoba nie będąca w rozwiązaniach Debt Relief Order, Individual Voluntary Arrangement, Bankruptcy
 • Osoba, która nie skorzystala z programu Breathing Space w ostatnich 12 miesiącach

Mental Health Crisis Breathing Space

Mental Health Crisis Breathing Space jest dla osób, ktore są poddane okresowemu leczeniu z powodu kryzysu zdrowia psychicznego. Ten program zawieszenia długów trwa tyle ile zajmuje leczenie chorego plus dodatkowe 30 dni od zakończenia leczenia. Akredytowany specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego – Approved Mental Health Professional (AMHP)- ma obowiązek potwierdzić, iż dana osoba jest w trakcie lecznia. Tylko z takim potwierdzeniem można aplikować o zawieszenie zadłużenia.

Jak aplikować o Mental Health Crisis Breathing Space

Podobnie jak w przypadku Standardowego programu należy skontakować się z doradcą ds zadlużenia (Debt Adviser) lecz nie musi tego robić zadłużony bedący w trakcie leczenia lecz opiekun w jego imieniu  (carer, social worker, mental health nurse-osoby, posiadające potwierdzenie od specjalisty AMHP (Approved Mental Health Proffesioanal) o przebiegu leczenia.

DŁUGI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO PROGRAMU

Jakie długi mogą wejść do programu zawieszenia zadłużenia ‘ Breathing Space;:

 • Karty kredytowe/debetowe/sklepowe
 • Pożyczki bankowe/niebankowe i chwilówki
 • Zaległe rachunki za media
 • Wezwanie do zapłaty za council tax
 • Zaległości w spłacie kredytu hiptecznego (mortgage) lub czynszu (rent)
 • Pożyczki poręczycielskie (guarantor loans) – niestety żyrant nie jest chroniony chybaże sam zaaplikuje o Breathing Space
 • Nadplata benefitów (lecz nie Universal Credit)

DŁUGI NIE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO PROGRAMU

 • Kredyty/pożyczki zabezpieczone (mortgage, hire purchase lub conditional sale) Można tylko ująć jedynie zaleglości na czas trawania programu
 • Zobowiązania powstałe w wyniku nielegalnej dzialalnoci (fraud) i/lub sfałszowanych informacji
 • Zobowiązania z tytułu nakazu konfiskaty
 • Alimenty oraz pozostałe zobowiązania zatwierdzone przez sąd rodzinny
 • Pożyczki kryzysowe (crisis loans) lub budżdetowe z funduszu socjalnego (social funds)
 • kredyty studenckie
 • Odszkodowania za śmierć lub obrażenia osoby poszkodowanej
 • zaliczki Universal Credit
 • zobowiązania z tytułu podatku lokalnego (council tax), które jeszcze nie są Wezwaniem do zapł Jeśli dłużnikowi doręczono ‘ wezwanie do zapłaty’ council tax pozostałe zobowiązenie za rok budżetowy jest długiem kwalifikującym się do programu
 • Długi zaciągniete w trakcie Programu Breathing Space powyżej £500

INFORMACJE POTRZEBNE DORADCY :

Zanim skontaktujesz się z doradcą ds. zadłużenia przygotuj nastepujace informacje:

 • dane personalne ( imię, nazwisko, data urodzenia, adres(y) zamieszkania z 5-ciu ostatnich lat, nazwa handlowa osoby self employed)
 • dane o zadłużeniu (nazwa wierzyciela, saldo zadłużenia – możesz zrobić darmowy raport kredytowy)
 • dane o dochodach i bieżacych wydatkach
 • raport kredytowy ( obowiązkowy w przypadku Menthal Health Breathing Space)

TWOJE ZOBOWIĄZNIA BEDĄC W PROGRAMIE:

 • utrzymywanie kontaktu ze swoim doradcą, ponieważ jest obowiazkowy przeglad finansow pomiedzy 25-30 dniem programu
 • spłacanie bieżących rachunków (mortgage/rent, council tax, TV Licence, media)
 • zamrożenie długów w programie nie oznacza tzw payment holidays – wierzyciel nie może wyegzekwowac długu podczas działania programu ani naliczać odsetek lub opłat, dłużnik nadal jest prawnie zobowiązany do spłaty swoich zobowiązań. Podczas programu można spłacać długi na bieząco, a odsetki bedą zamroż Uwaga: Wierzyciel może wystawić Default Notice – co wpłynie negatywnie na zdolność kredytową

Dane aplikanta o Breathing Space są przesyłane do systemu, w którym rejestrowane są informacje o sytuacji finansowej i personalnej aplikanta. Rejestr  jest poufny, tylko doradca i wierczyciele mają dostęp do informacji.

Uzyskaj pomoc już dziś

 • Are you struggling to pay day-to-day bills, or to keep up with loan repayments and other financial commitments? Find out about the options available to clear your debts. But don’t make any decisions on your own. Get independent expert advice.Czy masz trudności z opłacaniem codziennych rachunków lub nadążaniem za spłatą kredytu i innymi zobowiązaniami finansowymi? Dowiedz się o dostępnych opcjach spłacenia swoich długów. Ale nie podejmuj żadnych decyzji na własną rękę. Uzyskaj porady niezależnego eksperta.
Uzyskaj pomoc już dziś